Переваги залучення зовнішніх консультантів для ОТГ

➢ об’єктивність та незалежність;
➢ використання наявного досвіду розв’язання подібних задач;
➢ застосування інноваційних підходів та ІТ-інструментарію для вирішення завдань;
➢ наявність необхідних корпоративних ресурсів;
➢ гнучкість та індивідуальний підхід до клієнта;
➢ конфіденційність результатів роботи (за необхідності);
➢ підвищена мотивація щодо якісного результату.