Ми сприяємо становленню національного ринку консалтингових послуг для бюджетної сфери

На сьогодні у розвинутих країнах 15% компаній користуються консалтинговими послугами на постійній основі, ще 35% – не регулярно.
50% британських консультантів працюють із замовниками з державного сектору.

Навіщо ОТГ консалтингові послуги?

Новоутворені ОТГ стикаються з необхідністю формування своїх стратегій успішного та ефективного розвитку. Постійна зміна законодавства, нестабільна трансфертна політика держави та безліч інших факторів зумовлюють сьогодні місцеве самоврядування самотужки вирішувати різноманітні завдання, орієнтуючись на внутрішній потенціал, виявлення та використання власних резервів. Щоб досягти бажаного результату, керівники ОТГ, які отримали вотум довіри від мешканців громади (у т.ч. після виборів), поступово впроваджують сучасні інструменти, які передбачають прийняття управлінських рішень на основі актуальних даних соціально-економічного розвитку.
Лише завдяки інноваційним підходам та працьовитості відбуваються позитивні зміни в економіці громади та соціально-гуманітарній сфері, пов’язані із залученням інвестицій, створенням нових робочих місць та підвищенням рівня добробуту мешканців.
Наша команда консультантів є Вашим надійним партнером, взаємодія з яким підвищує шанси на стабільний розвиток Вашої громади.

Забезпечуємо реальну економію і раціональне використання кожної гривні!

Настає ера конкурентної боротьби за фінансовий ресурс! В сьогоднішніх умовах громади усвідомлюють, що для ефективного управління їм потрібні надійні фінансові розрахунки та оперативна і достовірна аналітика. На основі постійного доступу до актуальної інформації з наявних реєстрів (реєстр територіальної громади, адресний реєстр, реєстр майна, ГІС та Дата-порталу та системи управління бюджетом) наші консультанти проводять порівняльний аналіз для виявлення напрямів підвищення ефективності й економії бюджетних коштів, а також вдосконалення процесів управління активами громади. Для ефективного управління наявними активами можуть використовуватися десятки альтернативних операційних моделей, які орієнтовані на загальні стратегічні цілі громади. Консультаційна допомога сприятиме Вам у прийнятті управлінських рішень та вирішенні поставлених завдань.

Переваги залучення зовнішніх консультантів для ОТГ

➢ об’єктивність та незалежність;
➢ використання наявного досвіду розв’язання подібних задач;
➢ застосування інноваційних підходів та ІТ-інструментарію для вирішення завдань;
➢ наявність необхідних корпоративних ресурсів;
➢ гнучкість та індивідуальний підхід до клієнта;
➢ конфіденційність результатів роботи (за необхідності);
➢ підвищена мотивація щодо якісного результату.